Клиенты

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu

DS Studio

Gedeon Richter

MAMA. Murray Art Museum Albury

Ministerstwo Rozwoju

Muzeum Historii Żydów Polskich Polin

Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie

Muzeum Narodowe w Gdańsku

Muzeum Narodowe w Warszawie

Muzeum Niepodległości w Warszawie

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Muzeum Żydów Mazowieckich

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Renova Sp. z o.o. Pracownia Konserwacji I Rewaloryzacji Obiektów Zabytkowych

Urząd Miasta Głogów

Urząd Gminy Mielnik

Urząd Miasta i Gminy Chmielnik

Urząd Miasta Oleśnicy

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie