О нас

Фирма «Pattern Recognition» – это ответ на динамические изменения рынка музеев. Необходимость и желание переосмыслить и модернизировать музеи создали широкий выбор различных возможностей для экспертов, заинтересованных в огромном потенциале предстоящих перемен.

Наша миссия заключается в сотрудничестве с отдельными людьми и организациями с целью создать совместное видение, планировать и реализовать проекты, а, также, программы по созданию новых и усовершенствованию уже существующих культурных центров.

Наш опыт мы получили благодаря реализации проектов как в качестве внешних партнеров различных учреждений, так и в роли их работников, благодаря чему можем похвастаться обширными знаниями и доскональным пониманием специфики данной отрасли.

В наши команды, работающие при проектировании и реализации выставок, входят исключительно профессионалы, которых мы высоко ценим. Они обладают яркими талантами и обширным опытом. Среди них есть: художники, архитекторы, дизайнеры, программисты,  проектировщики, мультипликаторы и музыканты.

служащие

Kinga Duda Head of Pattern Koordynuje i aktywnie uczestniczy w procesach projektowych i realizacyjnych wystaw, scenariuszy i multimediów. Historyczka sztuki, UW. W latach 2005-2010 pracowała w Muzeum Historii Żydów Polskich, gdzie uczestniczyła w pracach nad wystawą stałą oraz organizowała projekty kulturalne m.in. koordynowała konkurs i powstawanie instalacji czasowej Ohel. Współpracowała m.in. z takimi instytucjami jak Zamek Królewski w Warszawie, Teatr Wielki – Opera Narodowa, CSW czy Zachęta.
Rafał Krzemiński Head of Pattern Koordynuje i aktywnie uczestniczy w procesach projektowych i realizacyjnych wystaw, scenariuszy i multimediów. Wcześniej koordynator i producent projektów reklamowych w agencjach reklamowych i eventowych. Twórca i realizator projektów muzycznych. Absolwent UW i ASP w Warszawie.
Dawid Nguyen Anh Creative Lead Kreuje i współtworzy projekty i wystawy. Odpowiedzialny za prace graficzne, nawigację aplikacji, wizualną warstwę ekspozycji. Absolwent ASP w Warszawie, na wydziale grafiki.
Grzegorz Wilk Architekt Odpowiedzialny za przestrzenne aspekty naszych projektów. Pracuje w środowisku Archicad, wdraża standardy BIM, które doskonale sprawdzają się w projektach muzealniczych, w szczególności tych z dużą ilością obiektów. Absolwent Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej.
Wiktoria Borys Content Producer Odpowiedzialna za produkcję treści multimedialnych gier, aplikacji interaktywnych, przeglądarek multimedialnych, wizualizacji i spacerów 3D. Specjalizuje się w środowisku Unity5 i HTML5. Absolwentka Archeologii na Uniwersytecie Warszawskim, pracę przy wykopaliskach zamieniła na zgłębianie kodu.
Sholpan Smailova Intercultural Consultant