Widowisko multimedialne Legenda, Muzeum Historyczne w Przasnyszu, 2015