Bliskie, lecz z dalekiego świata, Muzeum Śląskie, Katowice, 2019