Wystawa dla Narodowego Archiwum Cyfrowego, Warszawa, 2013