Trakt, Fotografie Zbyszka Siemaszki, Warszawa, 2014