Morfing polskiego godła, Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, 2015