Film wprowadzający, Muzeum Hymnu Narodowego, Będomin, 2015