Animacja grafik Juliusza Kossaka, Muzeum Hymnu Narodowego, Będomin, 2015