Treasury – Sacred Museum of the Zamość Cathedral, Zamość 2019